Kuongoza eneo la hifadhi ya jadi: Maswali ya kujadili mashinani

Mfumo wa utawala halali, wenye usawa na ufanisi ni muhimu kwa eneo la hifadhi ya jadi kubaki hai na kustawi kwa wakati. Taasisi ya utawala kwa eneo la hifadhi ya jadi kwa kawaida hujumuisha muundo mmoja au zaidi wa kijamii (kwa mfano, mkutano mkuu wa jamii, baraza la wazee, baraza la manispaa) pamoja na mfumo wa tunu na taratibu zinazochangia katika kuendeleza, kukubaliana na kutekeleza kanuni na kanuni.

Utawala unahusu nani anaamua, jinsi maamuzi yanachukuliwa na nani kuhakikisha maamuzi yanatekelezwa. Inahusu madaraka, mamlaka na wajibu. Jifunze zaidi!

Ingawa zana ya #ustahimilivu na usalama inajumuisha maswali ya msingi kuhusu utawala wa eneo la hifadhi ya jadi, a jamii inaweza kutaka kuwa na mjadala wa kina zaidi na kuelewa mada hii muhimu. Maswali yafuatayo ya mwongozo yanaweza kusaidia katika hili:


Uhalali na haki

 • Je, taasisi ya utawala bora ya eneo letu la hifadhi ya jadi inakubalika na kuthaminiwa na jamii nzima?
 • Je, mitazamo ya makundi yote ndani ya jamii yetu inawakilishwa kwa haki katika kufanya maamuzi na michakato ya mawasiliano kwa eneo letu la hifadhi ya jadi?
  Baadhi ya makundi katika jamii yetu – kwa mfano, wanaume na wanawake, wazee na vijana, makabila madogo au makundi ya lugha – yanafaidika zaidi, au kupata athari mbaya zaidi kwa sababu ya maamuzi yetu kuhusu eneo letu la hifadhi ya jadi? Ikiwa ndivyo, tunawezaje kurekebisha hilo?
 • Je, michakato ya kufanya maamuzi kwa eneo letu la hifadhi ya jadi inaweza kufanywa kuwa ya haki na yenye ufanisi zaidi? Kwa vipi?
 • Je, utekelezaji wa kanuni katika eneo letu la hifadhi ya jadi unaweza kufanywa kuwa wa haki na ufanisi zaidi? Kwa vipi?

Maono/dira

 • Je, kuna maono/dira wazi na ya pamoja kwa eneo letu la hifadhi ya jadi? Je, kuna mpango wa kufikia maono/dira hayo?
  (Ona pia #Dira & Sherehekea)
 • Je, dira na mpango wetu ulitengenezwa kwa ushirikishwaji na makubaliano ya jamii yote inayohusika?
 • Je, maono/dira na mpango wetu unahamasisha ushiriki, msaada na kujitoa kwa jamii yetu?

Uwajibikaji na uwazi

 • Je, kanuni na njia za kutunza eneo letu la hifadhi ya jadi zinajulikana katika jamii yetu? Na kwa husika wadau wa nje?
 • Je, wanajamii wanahisi kuweza kuzungumza kuhusu utawala na usimamizi wa eneo la hifadhi ya jadi? Je, hii inatofautiana katika makundi—kwa mfano, wanaume na wanawake, wazee na vijana, makabila madogo au makundi ya lugha?
 • Je, jamii yetu hutunza kumbukumbu kuhusu eneo letu la hifadhi ya jadi, ikijumuisha utawala na usimamizi?
 • Je, wanajamii wanaweza kupata taarifa kuhusu eneo letu la hifadhi ya jadi, ikijumuisha taarifa zozote za kifedha?

Uongozi na wajibu

 • Je, taasisi ya utawala wa eneo letu la hifadhi ya jadi ina nguvu, inajitoa, haina upendeleo, jasiri? Je, inajumuisha tunu mengine muhimu ya kitamaduni?
 • Je, kuna viongozi imara na waliojitoa au ‘mabingwa’ wa eneo letu la hifadhi ya jadi ndani ya jamii yetu?
 • Je, viongozi hawa wanaweza kuhamasisha kujitoa na kujihusisha katika mambo ya jamii yetu yote?

Utendaji na kujifunza

 • Je, eneo la hifadhi ya jadi limehifadhiwa vizuri, pamoja na afya yake ya kiikolojia kutunzwa au kuboreshwa?
 • Je, matishio na fursa zinatambuliwa na kushughulikiwa kwa njia zilizo sawa na zenye ufanisi?
 • Je, eneo la hifadhi ya jadi linachangia vipato endelevu vya kujikimu vya ndani?
 • Je, inachangia kudumisha urithi wa kitamaduni na fahari ya jamii?
 • Je, inachangia katika kujitawala kwa jamii na kufurahia haki za pamoja na majukumu?
 • Je, maarifa mapya na mafunzo ya kihistoria na yamejumuishwa katika maono/dira na maamuzi kuhusu eneo la hifadhi ya jadi?