Kupitia athari za hatua za uimarishaji: Maswali kwa mjadala wa mashinani

Kuna njia nyingi za ufuatiliaji na tathmini. Katika mchakato wa kujiimarisha, mazoezi haya yanapaswa iwe ya kijamii na shirikishi, ikihusisha watendaji mbalimbali kutoka kwa jamii ya walezi. Muhimu, zinapaswa kupangwa mapema kwa shughuli maalum. Baadhi ya maswali muhimu kwa majadiliano ya msingi ni pamoja na:

 • Je, jamii yetu iko tayari kufuatilia mabadiliko huku ikichukua hatua?
 • Nani yuko tayari kushiriki katika ufuatiliaji na tathmini? Je, kuna kikundi cha jamii kilicho tayari kuchukua kuwajibika kwa hili?
 • Je, rasilimali za kujitolea (muda, msaada wa kifedha, mafunzo, na kadhalika) zinapatikana? Ikiwa sivyo, ni nani anayeweza kusaidia? Kwa nini wanasaidia jamii yetu?
 • Nani atakusanya matokeo ya ufuatiliaji? 
 • Nani atajadili na kutafsiri matokeo ya ufuatiliaji, kuyatathmini na kupendekeza marekebisho mipango husika? Je, jamii nzima inapaswa kuhusika? Je, wengine, nje ya jamii, wawe habari na kushiriki katika tafsiri na ufuatiliaji?
 • Jinsi gani masomo yatakusanywa na kuhifadhiwa kwa ajili ya mashauriano na matumizi ya siku zijazo?

Ufuatiliaji na tathmini ni muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli mahususi iliyoundwa ili kuimarisha eneo la hifadhi ya jadi yana matokeo yanayotarajiwa. Inasaidia kwamba jamii ya walezi inaweza kurekebisha mipango na mbinu zake kama inahitajika kwa muda. Timu ya uwezeshaji inaweza kusaidia jamii kwa maswali kama vile:

 • Je, tunatekeleza shughuli zilizokubaliwa ndani ya jamii na/au na wengine ili kuelekea kwenye yetu maono/dira ya eneo letu la hifadhi ya jadi?
 • Je, tunapata matokeo na athari zinazohitajika?
 • Je, tunaona mabadiliko yoyote yanayohusiana na hayo katika viashirio ambavyo tumeainisha kwa kila moja ya “jengo” tano vitalu” kwa eneo letu la hifadhi ya jadi?
 • Je, kuna mapungufu ya taarifa yaliyosalia au changamoto mpya?
 • Je, ni hatua gani ya ziada au iliyorekebishwa tunahitaji kuchukua ili kushughulikia mapungufu na changamoto hizi?
 • Je, kuna kipengele chochote cha mchakato wetu wa kujiimarisha ambacho tunapaswa kukirejea, sasa au siku zijazo?