Unapanga kujiimarisha wenyewe? Maswali ya kujadili mashinani

Bila kujali hali ya eneo la hifadhi ya jadi, maswali haya yanaweza kukusaidia kupanga mchakato wako wa kujiimarisha:

  • Je, ni nini matumaini na mashaka/wasiwasi ya jamii yetu kuhusu eneo letu la hifadhi ya jadi?
  • Je, tunataka kushiriki katika uimarishaji wa eneo letu la hifadhi ya jadi?
  • Nani ahusishwe katika kujadili na kuchukua hatua?
  • Nani ataratibu, atawezesha, na atafuatilia mchakato?
  • Vipi na namna gani, tunapaswa kukutana wakati wa mchakato?
  • Tunapozingatia vipengele saba (tazama utangulizi) vya mchakato wa kujiimarisha wenyewe, vipi ni muhimu kwetu?
  • Tutaanzia wapi, na lini?
  • Je, tunazo rasilimali tunazohitaji kusaidia mchakato huu za kutosha? Ikiwa sivyo, zitapatikanaje?