Kusimamia eneo la hifadhi ya jadi: Maswali ya kujadili mashinani

“Usimamizi” wa eneo la hifadhi ya jadi unajumuisha hatua zote zinazochukuliwa kuitunza, na pia kudumisha na kutambua faida zinazotokana nayo. Hii kwa kawaida inajumuisha shughuli mbalimbali zinazotokana na maamuzi ya utawala, kwamba ni pamoja na ufuatiliaji na utekelezaji wa kanuni, uvunaji na utunzaji wa maliasili, na ufuatiliaji na tathmini ya matokeo inayoendelea sasa. Shughuli za usimamizi mara nyingi huwekwa na kuelezewa katika mpango wa usimamizi (au inayolingana nayo) ambayo inaweza kurekebishwa kwa muda ili kujibu mabadiliko na kile tulichojifunza.

Usimamizi ni juu ya kile kinachofanywa ili kufikia malengo maalum. Kwa kawaida huhusisha seti ya shughuli na njia za kuzitekeleza. Jifunze zaidi!

Wakati zana ya #ustahimilivu na usalama inajumuisha maswali ya msingi kuhusu usimamizi wa eneo la hifadhi ya jadi, timu ya uwezeshaji inaweza kutaka kwenda pamoja na jamii ili kuwa na majadiliano ya kina zaidi na uelewa juu ya mada hii muhimu. Maswali ya mwongozo hapa chini yanaweza kusaidia katika juhudi hii.

Mpango wa Usimamizi

 • Je, kuna mpango wa usimamizi (wa maandishi au wa mdomo) uliowekwa?
 • Je, mpango unaongozwa kikamilifu na ujuzi na uzoefu wa jamii yetu?
 • Je, mpango unaheshimu maamuzi na maono/dira ya jamii yetu kwa eneo la hifadhi ya jadi?
 • Je, shughuli za usimamizi na matokeo/athari zake zinafuatiliwa?
 • Je, mpango wa usimamizi umeunganishwa na mipango mipana (kwa mfano kupanga matumizi ya ardhi katika ngazi ya manispaa au wilaya) katika njia inayowezesha michango na mahitaji ya eneo la hifadhi ya jadi kutambuliwa na kushughulikiwa?

Uwezo wa kibinadamu na utaalamu

 • Je, kuna watu wa kutosha wanaohusika katika kusimamia eneo la hifadhi ya jadi na- hasa- wana uwezo wa kutekeleza kanuni zilizokubaliwa na jamii yetu?
 • Je, wana ujuzi na vifaa wanavyohitaji ili kutekeleza mpango wa usimamizi kwa ufanisi?
 • Kama sivyo, wanaweza kufundishwa au kupata ujuzi na vifaa hivyo?

Rasilimali na michango

 • Je, rasilimali na michango inayopatikana kwa sasa inaweza kukidhi mahitaji ya usimamizi wa eneo letu la hifadhi ya jadi – kwa mfano wakati wa kujitolea, michango ya hali, miundombinu (mashua, gari, simu za rununu), ufadhili?
 • Je, chanzo cha rasilimali na michango hii ni salama na ni endelevu?
 • Ni nini kinachoweza kuboreshwa kwa rasilimali zaidi, au zinazofaa zaidi?
Note

Wakati jukumu la jamii katika utawala ni muhimu kwa eneo la hifadhi ya jadi ‘lililokamilika’, jukumu la jamii   katika usimamizi sio.

Baadhi ya jamii za wamiliki huchagua kutokusimamia maeneo yao moja kwa moja. Hii inaweza kuwa kwa sababu za kitaalamu, kisheria au kivitendo. Katika hali zote, hata hivyo, usimamizi bora wa moja kwa moja au uliokasimiwa wa eneo la hifadhi ya jadi ni muhimu kwa jamii kujenga na kudumisha uamuzi wake endelevu. Kwahiyo ni muhimu kuelewa jinsi usimamizi unavyofanywa, ikijumuisha maarifa, ujuzi na uwezo wa kibinadamu na kifedha ambao inautegemea.